Xin giới thiệu phở trộn Hạnh 65 Lãn ông đã có mặt ở Nguyễn Cư Trinh Q1

Posted by

Xin giới thiệu phở trộn Hạnh 65 Lãn ông đã có mặt ở Nguyễn Cư Trinh Q1. Bác đầu bếp người Bắc nhưng chú chủ tiệm người nam nên có chút nghi ngờ đai là tiệm phăng chai ở ngoải dô. Ăn giống cỡ 80%. Khác nhau cái bầu không khí, nước sốt có vẻ khác hoặc do toy tự kỉ ám thị, chỗ ngồi tất nhiên mát mẻ sạch sẽ hơn so với quán chính hãng vỉa vè tối mờ mờ chả bao giờ nhìn rõ được tô phở hé hé.
Nói chung phở trộn Lãn Ông là quán lần nào ra Hanoi một mình cũng lết tới ăn.
See Translation

Comments are closed.