Việt Cry pờ rô đắc sần xin tiếp tục giới thiệu với quý thính giả 1 bài nữa trong series “bẻ

Posted by

Việt Cry pờ rô đắc sần xin tiếp tục giới thiệu với quý thính giả 1 bài nữa trong series “bẻ .. thẳng âm nhạc” của mình. Bài này thậm chí tôi còn ko ghi sub, tôi thích người nghe tự ngẫm hơn:))))
tôi chỉ để lại đây thêm link youtube và ko nói gì thêm nữa:

See Translation

Comments are closed.