Tương lai không phải là đường kéo dài của quá khứ

Posted by

Tương lai không phải là đường kéo dài của quá khứ.
Hãy luôn cảnh giác với kinh nghiệm của chính mình, bởi lẽ một việc ngày hôm nay còn đúng, ngày mai có thể không còn đúng nữa.
Thành công trong quá khứ không phải là giấy thông hành đến tương lai, mà đôi khi còn là trở lực.
Luôn cho mình một tư duy cởi mở để đón nhận những luồng thông tin mới, một tâm thế háo hức học hỏi để tiếp cận phương pháp mới.
Chẳng thể có được bóng điện nếu ta cứ chăm chăm cải tiến đèn dầu, với tư duy đèn dầu.

Comments are closed.