19 comments

    1. Vâng. Nửa kg đc mấy quả hả c. Vì nhà e chẳng có ng ăn sợ mua nhiều để hỏng mất

Comments are closed.