TU NHƯ TAM TẠNG TRONG PHIM CÓ PHẢI LÀ CHÂN TU

Posted by

TU NHƯ TAM TẠNG TRONG PHIM CÓ PHẢI LÀ CHÂN TU?
Tam Tạng nhận lệnh thỉnh kinh
Lại được Bồ Tát tặng mình cà sa
Mỗi lần lâm biến quỷ ma
Có ba đệ tử xông pha trận tiền
Gặp phải yêu quái thần tiên
Lại được Bồ Tát xuống liền cứu nguy
Cầu gì được đó tức thì
Đi tu dễ vậy sao ghi công trời?
Đi tu mà biết trước thời
Sẽ được chứng quả cuộc đời hiển linh
Còn đâu đạo pháp tâm mình
Cứ đi là được cứ trình là nên!
Hỏi tâm, hỏi pháp hai bên
Tu mà như vậy có nên cơ đồ
Trần gian vạn kiếp đẩy sô
Đố ai học hết một bồ pháp kinh?
Cho nên phải tự tâm mình
Lấy thân lấy xác u minh mà hành
Đạo trời mới thật minh anh
Mới là chính đạo tu hành nhân gian.
Tu kiểu quan hệ cửa quan
Chưa tu đã biết được ban phép màu
Nên mới chen chúc tranh nhau
Kiếm tiền mua mua áo có màu cà sa!
Ngộ pháp: Lương Ngọc Huỳnh

16 comments

 1. Thưa giáo sư Tây Du Ký Đường Tam Tạng thỉnh kinh được Phật phong Chiến Đấu Thắng Phật là chuyện tưởng tượng dựa trên một chút xíu sự thật là ngài Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh. Xin xem bản dịch của Thích Như Điển cuốn ‘ Đại Đường Tây Vức Ký ‘ thuộc Đại Chánh Tân Tu ; Đại Tạng Kinh quyển thứ 51 ; thuộc Sử Truyện bộ thứ 3. Đường Tam Tạng một mình vượt 110 nước , học Đại học Na lan đà Ấn Độ 17 năm với Luận sư Giới Hiền . Ngài rời khỏi Trung Quốc vào năm Trinh Quán thứ 3 Đời Đường ( 628 ) lúc 33 tuổi – về lại Trung Quốc năm Trinh Quán 19 ( 645 ). Cùng với 100 cao tăng cùng dịch Kinh Phật trong 19 năm trời . Cuốn Kinh cuối cùng Huyền Trang dịch là Bộ Đại Bát Nhã 600 quyển – Việt dịch HT Thích Trí Nghiêm . Khi dịch xong Ngài buông bút và thị tịch ( chết ) . Tuy Tây Du Ký là chuyện tưởng tượng nhưng Ngô Thừa Ân ngầm đưa Duy Thức Pháp Tướng Tông của Phật Giáo – tiền ngũ thức , ý thức , mạt na thức và A lại da ( tàng thức ) – Phật giáo gọi là Bát thức Tâm vương thể hiện qua tính cách của nhân vật – thầy trò Đường Tăng . Trong Phật Giáo không có phong Phật mà chỉ có Thọ Ký – bằng Phật Nhãn , Đức Phật thấy trước vị nào , ở cõi nước nào sẽ thành Phật – hiệu là gì , cõi nước tên gì và thọ mạng bao nhiêu ; đó là do công tự lực tu hành của tự thân .

 2. Cảm ơn giáo sư đã giải thích – hi hi hi thời buổi này mượn đạo tạo đời nhiều lắm .

 3. Giáo sư có nghĩ rằng Ngô Thừa Ân xây dựng nên một nhân vật là Đường Tăng trong Tây Du Ký là muốn phỉ báng Đạo Phật?

  1. nó nói về xã hội trung quốc ông ạ…. cộng sản thối nát.. chứ đạo nào ở đây

 4. Đừng phân tích về Tam Tạng ngoài đời.
  Mà hãy phân tích Tam Tạng trong phim.
  Tác giả Ngô Thừa Ân, chẳng lẽ không biết Tam Tạng là người tu thật? Nhưng ông vẫn lấy câu chuyện này để nhắn nhủ cho những người tu theo kiểu mà tôi gọi là ” Tu Quan Hệ” chưa tu đã được thấy Phật, bắt đầu đi đã có Phật về tặng áo Cà Sa để bảo vệ, nghĩa là tu trong một thế lực rất mạnh đứng sau, chẳng lẽ tôi lại nói “Toạc” ra rằng đi tu để kiếm tiền cho một thế lực hùng mạnh à?
  Có mấy bạn thật thà quá, đi tu học đạo phải tinh khôn như Tôn Ngộ Không, muốn có nhiều phép phải hiểu ý sư phụ, gõ ba cái chắp tay vào sau, đó là sự Ngộ của không có mà ngộ ra, muốn sống trường sinh thì không ai cho đâu mà phải ăn cắp đào, ăn cắp linh đơn, muốn làm vua quan thì phải mà cả nếu không được thì đánh nhau để cướp! Còn Tam Tạng cũng vậy muốn đến được nơi học đạo thì phải khôn đừng có ngu nhìn yêu quái như người lành hiền, bọn yêu quái từng băng đảng lắm kế nhiều mưu mà Tam Tạng không biết! Đến gặp Phật Tổ xin kinh mà không hối lộ cũng khó lắm!
  Thế mới biết Ngô Thừa Ân thông minh hơn những người đọc sách và nghe chuyện, thế mới biết những cmt đi bảo vệ chánh pháp nhưng chưa đủ thông minh để học đạo giữa cuộc sống ngày nay.
  A di da phat!

 5. Nhưng tại sao Tam Tạng ngu ngơ thế mà lũ yêu quái ko làm được gì nhỉ , tại sao vậy anh

 6. Nhất tu tại gia thứ hai tu tại chợ thứ ba tu chùa. Thực tế có nhiều người miệng luôn lẩm bẩm câu cửa phật mà bụng thì chứa toàn dao găm.Bộ phim còn có nghĩa bóng chỉ trích 4 loại người của xã hội:Tam Tạng đại diện cho loại quan lại dốt nát. Ngộ Không thuộc người thông minh có tài nhưng ngay thẳng.(trung ngôn nghịch nhỉ)khó được lòng cấp trên.Sa tăng là loài người cầu an nhu nhượt. Bác Giới đại diện cho số đông cán bộ dốt nát nịnh bợ tham ăn tục uống.

 7. Giáo sư có thể trích dẫn xem câu nói Đạo Phật chỉ dành cho người tầng thấp là từ đâu không? Có lẽ giáo sư không biết rằng thuở Đức Phật còn tại thế, trong tăng đoàn, có vị xuất thân ở tầng lớp cao nhất là Sát đế ly (vua chúa) cho đến tầng lớp thấp nhất là Thủ đà la. Ngay như Đức Phật cũng xuất thân là một Thái tử. Vậy thì giáo sư còn phải suy nghĩ điều gì trước một ý kiến như vậy.
  Ngay như Vua trời Đế Thích (Ngọc Hoàng Thượng Đế) còn cung kính đảnh lễ 1 vị Samon chân chính. Thế thì còn nói gì đến hàng Thiên Chúng. Và lại càng nói gì đến hàng phàm phu.

 8. Nói như vậy thì có lẽ quý bác đây chưa tìm hiểu thấu đáo về câu chuyện này. Và chắc có lẽ quý bác đây không phải là 1 Phật tử, hoặc là người theo Đạo Phật rồi

Comments are closed.