Trong Điện Thái Hòa của Tử Cấm Thành

Posted by

Trong Điện Thái Hòa của Tử Cấm Thành, nền nhà được lát bằng “gạch vàng”. “Gạch vàng” này trên thực tế là những viên gạch có chiều dài khoảng 0.73m, 0.66m, 0.56m. Loại gạch này ban đầu có tên là Kinh Chuyên (Tức là: loại vật liệu chuyên dùng cho hoàng cung). Loại gạch này được chế tác rất tỉ mỉ, viên gạch mịn, kết cấu đặc, khi gõ lên viên gạch sẽ nghe thấy âm thanh của vàng và tuyệt đối không bị lỗ hổng.
Ngoài ra, chữ “kinh” (đọc là “jing”) cũng gần giống với chữ “kim” (đọc là “jin”, nghĩa là vàng), vì vậy chữ Kinh này dần dần cải thành chữ Kim, do đó loại gạch này cuối cùng có tên là “Gạch vàng”. Giá trị của viên gạch này thể hiện ở quy trình chế tạo phức tạp để làm ra nó tại lò gạch Tô Châu. Từng khâu, từng công đoạn để làm ra nó đều được coi trọng ở mức cao nhất. Toàn bộ thời gian để làm ra viên gạch này phải mất đến 2 năm. Cho nên câu nói: “Một lượng vàng một viên gạch” cũng từ đây mà ra.