Trời ạ

Posted by

Trời ạ.Mới có mấy ngày không mở FB trong láp top mà thằng cha FB đã kêu” thông tin của bạn đã cũ”.
Vậy mà trong tình yêu thì người ta luôn kêu gọi phải chung thủy-một cách gọi khác là luôn tôn trọng cái cũ. Có ối ngài luôn bám vào cái cũ rích,thậm chí cả người đã củ tỏi từ đờitám hoánh nào để hưởng lợi. Khối kẻ sống bằng đồ cổ,đồ cũ, cách xử xự, phương pháp cũ rích vẫn thu lợi tiền mớ,tiền tỷ.
Thế mới hay chả biết thế nào mà lần để chiều thiên hạ .
Thôi. 29 tết rồi.Khoá máy.Vô tư về ngôi nhà yêu dấu của ta đang hoàn thiện trên quê cho tỉnh con cua bò đã nhẩy