Tối nay 8g nha

Posted by

Tối nay 8g nha.
Mv sẽ được công bố.
Chắc hẳn các bạn lớp 12 sẽ rất thích.
HỒI ỨC NGÀY HÔM QUA.
1 sản phẩm mà hơn 1 năm ấp ủ để làm ra nó .
Chọn đúng thời điểm phù hợp với nội dung bài hát.
Hi vọng các bạn sẽ thích.

Comments are closed.