Tin giờ chót: Đại thần cơ mật viện

Posted by

Tin giờ chót: Đại thần cơ mật viện, hội trưởng hội Dàn Hàng Ngang Nguyễn Người Tốt về thay Đinh đại quan nhân trấn thủ Gia Định.
Phúc to cho Đinh đại quan nhân khi ngài về làm phó cho Bình ruồi ca ca, bang trưởng Kinh tế lợn sề.
Hề hề…!!!
Bảo bối đánh chuột không được làm vỡ bình đã cứu sinh tất cả, aha.

14 comments

    1. Dồn vào rồi giải tán sát nhập vào cùng liên minh htx giải phóng LON VN

    1. Bác phải khen cái anh đã sắp đặt cái sự vật này đạt tới trình độ bậc thầy nghệ thuật sắp đặt…haha

  1. Kìa hội Thăng Bình tiếng pháo reo/Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo/ Bà quan tênh hếch xem bơi chãi/ Thằng bé lom khon ghé hát chèo.

    1. Kg phải vậy đâu ông ơi chả là mỗi một công dân vừa chào đời đã nợ 20 triệu nợ công rồi thế thì hơn 90 mươi triệu dân càng phải tính kỹ chứ

  2. Các cụ cho hỏi chút. Sao nó bảo có tội kinh tế ở Tập đoàn rồi nó lại cho vào KT trung ương nhể? hay là nó Lú thật, cho vào cho phá KT TW , hay thật ra nó đéo có tội?

Comments are closed.