Thế giới chúng ta đang sống thật có quá nhiều đau khổ

Posted by

Thế giới chúng ta đang sống thật có quá nhiều đau khổ! Mỗi ngày chúng ta lại chứng kiến một tai ương ách nạn xảy ra. Tâm chúng ta nhói đau khi có quá nhiều người đau khổ. Nhưng từ nổi khổ mà chúng ta thấy được tình thương chân thật và khi dối diện khổ đau thì lòng cảm thương được đánh thức. Khổ đau, vì thế, đã khai mở con mắt và trái tim chúng ta vào sự thật.Với thế giới như hiện tại, với thiên tai và nhân họa xảy ra hằng ngày ở các nước trên khắp quả địa cầu, với những làn sóng ô nhiễm mạnh mẽ như các đợt sóng thần, chúng ta thật sự cần những con người biết phụng sự như những vị bồ tát. Những vị này, bằng tình thương giác ngộ và chân thật, sẽ tiếp cận, gây nguồn cảm hứng và trong sạch hoá trái tim tha nhân. Để chữa lành cho thế giới, chúng ta phải bắt đầu bằng trong sạch hoá con tim của nhân loại. Hãy cùng nhau làm việc thật chăm chỉ cho điều này. Chỉ khi những con tim của nhân loại được tinh khiết, khi đó hòa bình và hoà hợp mới có thể có trong xã hội, và khi đó thế giới mới hết những họa tai ương