Thấy chúng nó viết tút dấu sắc

Posted by

Thấy chúng nó viết tút dấu sắc, cháu hí hoáy chém gió tí nhé
Cuối tháng Tám, nhớ tới bác, nhớ quốc khánh, cháu viết tút. Bác thấy tút cháu viết rất chí lý, rất lắm ý bác khoái.
Chúng nó tức, chúng nó dí, chúng nó kí cách chức cháu, bác thấy chúng nó đéo có lý. Có tí chức, chúng nó quyết giết cháu, chó má thế đấy! Bác có ý nhắc cháu cứ viết tiếp nếu thấy bức xúc. Bác muốn cháu viết báo cáo hứa với bác lấy chí khí quyết phấn đấu đến hết sống.
Có các cháu thánh phím tiếp sức, bác thách đám chúng nó dám đóng dấu rút chức phó cháu có.
Cháu có biết, viết tới đó nước mắt bác thấm ướt áo. Bác chúc cháu lấy khí tiết viết tút, viết báo, chém gió chấp hết chúng nó nhé. Đéo giống chúng nó, cháu sống thế mới đáng sống. Bác thích cháu, bác quí cháu lắm đó!
Nhớ cháu, bác mếu, tếu thế đấy. Cháu thấy bác thế có quá sến?

Comments are closed.