TÂM SỰ BÁN HÀNG ONLINE

Posted by

TÂM SỰ BÁN HÀNG ONLINE
Con người ta giờ thật kỳ lạ
Mua hàng tốt thì sợ đắt
Mua hàng rẻ thì sợ giởm
Bán giá cao thì bảo lời nhiều
Bán giá rẻ thì bảo hàng đểu
Hỏi giá chưa kịp trả lời thì giục tít mù
Trả lời rồi thì lại k xem
Sản phẩm an toàn dùng bảo lâu tác dụng
Sản phẩm tác dụng nhanh thì lại bảo ko an toàn
Hàng về chậm thì hối
Nhiều hàng thì bảo linh tinh
Ít hàng thì bảo không đa dạng
Hàng tốt thì tiếc tiền
Hàng bình dân thì sợ ko hiệu quả
Mua hàng thì muốn rẻ
Mua rẻ thì muốn tốt
Hàng nội thì ko tin tưởng
Thích hàng ngoại
Hàng ngoại thì sợ hàng fake