St & thể hiện

Posted by

St & thể hiện___ Phan Anh Vũ : Về đi mẹ ơi .!!! Vừa viết xong cùng ý thơ xuân quang ngô … Xin được thay lời các bác các chú nói lên nỗi lòng của mình về các mẹ .!!!! Con ở đây còn đồng đội con , cha con … mẹ yên tâm .. mẹ về đi mẹ ơi . Con thương mẹ lắm mẹ ơi ..!!!
Thay cho nén hương dâng lên các Anh ..
vì kịp cho ngày này mình làm demo . Cảm động quá không hát thành lời được. Xúc động lắm nhà thơ Xuân Khang Ngô..!!! Vì vội nên chỉ dùng tạm bản demo thôi ạ ..!!! Nhạc sẽ hoà âm cẩn thận đêr thu hoàn chỉnh sau .
See Translation

Comments are closed.