Sao tự nhiên mọi người đi lấy vợ lấy chồng hết thế

Posted by

Sao tự nhiên mọi người đi lấy vợ lấy chồng hết thế
Giật cả mình luôn… bạn bè năm xưa còn cùng nhau chuổng cời giờ tự nhiên thi nhau cưới dồn dập chứ… sợ thế
Nhìn lại mình thì cũng đã 23 rồi…
Vẫn ngỡ ngàng k muốn chấp nhận 1 sự thật rằng mình đã già

Comments are closed.