Sao tự nhiên mọi người đi lấy vợ lấy chồng hết thế

Posted by

Sao tự nhiên mọi người đi lấy vợ lấy chồng hết thế
Giật cả mình luôn… bạn bè năm xưa còn cùng nhau chuổng cời giờ tự nhiên thi nhau cưới dồn dập chứ… sợ thế
Nhìn lại mình thì cũng đã 23 rồi…
Vẫn ngỡ ngàng k muốn chấp nhận 1 sự thật rằng mình đã già

26 comments

  1. Đứa chưa lấy ck thì ươc đc lấy, đứa lấy rồi thì chỉ mong trở về ngày chưa lấy ck

    1. M có nghĩ là… khi con các bạn lớn r, đi học r… mà bọn mình cũng vẫn đang đi học giống con các bạn k =))))))

  2. dm con huyền m cuồng t hay sao mà đi tới đâu m cũng lôi cái từ hòa ra vậy con chó

  3. Uh bạn c cũg thế 🙁 tủi thân vlin :(( thấy bb cưới hết r mình hơi tui tủi

  4. :))))) đm m nói t vồ gà, đúng tối hđấy t uống bia , tưởng nhìn thấy cảnh t ngã :))))

  5. =)) đã bảo nhìn thấy m đang vồ gà ở cái dốc Vạn Kiếp nhà m r mà lị =))

Comments are closed.