“Quan trọng là không được đánh giá việc thiền của mình

Posted by

“Quan trọng là không được đánh giá việc thiền của mình. Việc của ta là ngồi trên nệm hay ghế, chấp nhận và kết nối với những gì diễn ra…” – Jack Kornfield.
xin mượn lời ông để nói sang chuyện sống: khi sống trong thiền thì ta không đánh giá những gì diễn ra, chỉ chấp nhận hoàn toàn và kết nối. trong giáo dục, quan trọng là ta không đánh giá kết quả học, không phán xét bản thân vì khả năng học, mà chỉ dựa vào nội dung học mà kết nối với những gì đang diễn ra và bản thân mình
chỉ khi ấy ta mới thực sự học và thực sự sống.