Quá nhiều bạn hỏi tôi đánh giá thế nào về bản cam kết của Tướng Chung trong vụ Đồng Tâm

Posted by

Quá nhiều bạn hỏi tôi đánh giá thế nào về bản cam kết của Tướng Chung trong vụ Đồng Tâm. Tôi xin nói gọn thế này:
Khi bạn ngoi ngóp trong vũng bùn, lựa chọn đặt chân bất cứ chỗ nào khiến bạn không lún sâu thêm, KHÔNG CHẾT, thì đều tốt cả.
Đừng mang Hiến pháp ra mà soi vào bản cam kết ấy. Mang cái sai này sửa chữa một cái sai khác đã thành truyền thống phát triển của xứ ta. Các bạn yên tâm, 87 năm nay chúng ta vẫn vô pháp vô thiên thế, có chết đâu.
Chỉ có điều, vỗ tay cho việc ngồi xổm lên Hiến pháp thì phải bằng lòng ngoi ngóp sống trong vũng bùn, loay hoay ngoi ngóp đến đời con đời cháu các bạn.
KLQ nhưng rất LQ, Suy nghĩ về quê không cách nào trồi lên nổi bởi không gian ngát mùi hoa Hồng, vỉa hè loanh quanh nhà.

Comments are closed.