Ở chiều sâu của cuộc sống

Posted by

Ở chiều sâu của cuộc sống, con người chạm đến chữ DỤC.
HÃY ĐĂNG KÝ VÀ THAM DỰ COMBO GỒM 3 KHÓA HỌC
BIÊN TẬP LẠI ĐỜI MÌNH
ĐỂ KHÁM PHÁ NỀN TẢNG TÂM LÝ CHIỀU SÂU CỦA CHÍNH MÌNH!
Lớp đầu tiên của năm 2017 bắt đầu bằng việc TÌM HIỂU TÂM TÍNH DỤC CÁ NHÂN,
Khai giảng vào mùng 8 và 9 Â.L, nhằm ngày 04 và 05.02.2017 D.L
Tham khảo
http://trungtamnewme.blogspot.com/…/bien-tap-lai-oi-minh.ht…
Bấm vào link sau đây để đăng ký Combo:
https://goo.gl/forms/m6QK2W2Zso2ahGlA3