Những ngày cuối năm

Posted by

Những ngày cuối năm, một nghìn công việc cần hoàn thành, một nghìn cuộc hẹn cần gặp, một nghìn đồ cần dọn dẹp, mang về quê hay để lại, một nghìn câu nhảm nhảm của 2 cái đuôi Xu Sim cần lắng nghe… Lu bu quá, rối quá…
Nhưng ko hẳn là bận.
Nếu bạn muốn là làm được. Khi bạn xếp nó thứ hạng ưu tiên cao, bạn sẽ gạt những việc khác ra để làm nó bằng được. Còn khi còn thấy vì bận vì cái này, kẹt vì cái kia, thì có nghĩa là bạn ko đang ưu tiên nó.
TÌNH YÊU LÀ THỜI GIAN! Con cái cần nhất vẫn là thời gian, các ba mẹ ạ!
(Ngày hôm qua của năm ngoái, post lai để nhắc mình!)

Comments are closed.