Những cuộc nghiên cứu của các triết gia trong nhiều thập kỷ qua về quan hệ giữa ng với ng đều dẫn đến một nguyên tắc ứng xử quan trọng

Posted by

Những cuộc nghiên cứu của các triết gia trong nhiều thập kỷ qua về quan hệ giữa ng với ng đều dẫn đến một nguyên tắc ứng xử quan trọng. Zoroaster đã dạy ng tắc này cho các môn đệ của m ở Iran từ xưa xưa lắm. Và sau đó Lão Tử, Khổng Tử đã truyền giảng ở Tr Quốc. Đức Phật đã thuyết giảng chân lý đó bên bờ sông Hằng năm trăm năm trước Công nguyên. Kinh sách Ấn Độ giáo đã đề cập tư tưởng này một ngàn năm trước đó. Và cách đây 20 thế kỷ, trên những ngọn đồi ở Do Thái, Chúa Jesus cũng truyền giảng chính điều ấy. Nguyên tắc có lẽ qu trọng nhất ấy của nhân gian có thể đc tóm gọn như sau: HÃY ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC THEO CÁCH MÌNH MUỐN ĐƯỢC ĐỐI XỬ