Nhìn tấm hình này là biết con nhỏ buồn lắm

Posted by

Nhìn tấm hình này là biết con nhỏ buồn lắm! Anh mài không phải dạng thảo mai mà nói lời tình cảm sến chải nước!
Nhưng ai cũng biết là em cố gắng lắm rồi, hôm bữa vừa về đến nhà vừa ngồi xuống ghế thì nó đã khóc vỡ òa lên! Biết là có nói gì nữa bây giờ, cố gắng hết sức rồi thì về thôi!
Giờ thì về lo đi thi Hoa Hậu Hoàn Vũ đi em, anh biết chỉ cần cố gắng là em sẽ không làm được đâu,