“Người tự do nhất là người đi trên con đường của riêng mình”, thật hay đúng không

Posted by

“Người tự do nhất là người đi trên con đường của riêng mình”
thật hay đúng không. tôi giải quyết hết mớ suy nghĩ trong đầu khi nghe câu ấy. hoá ra tôi đã tự do khi tôi làm ngày đêm với cái studio về hình ảnh và  được thiết kế nội thất đẹp nối tiếp. mọi thứ đang được kiểm soát chỉ cần bản thân yêu nghề thêm nửa và đừng bỏ cuộc. người đến kẻ đi cứ luân phiên liên tục chỉ có đam mê bản thân là ko thay đổi và bảo vệ nó đến chết.
ngu nhất là tự so sánh bản thân với kẻ khác, yếu hèn nhất là không chịu nổi vì câu chỉ trích qua loa.
rõ là chẳng có cái gì hay ho trong cuộc sống nếu không có kỷ luật và độc ác. nghe có vẻ sai trái nhưng nó hoàn toàn đúng. bạn muốn công ty phát triển phải thẳng tay sa thải tiểu nhân và nhân viên làm biếng. nếu nhân nhượng vì những lý do biện hộ của họ. bạn sẽ mất cả công ty và lúc bạn chết chẳng ai đối hoài tới.
khi tôi dể tính không có nghĩa tôi đơn giản và không hiểu các bạn. vì thời điểm tôi luôn cho là thời điểm chưa cần đến các bạn dài lâu.
rõ là khi tôi giảnh quyền lợi về mình thì không kẻ có ơn nào nhớ tới ngày họ xin tôi điều gì. nên cứ trách tôi độc ác. tôi vẫn đúng trên mức lẻ phải.
Bây giờ chẳng cần gì ngoài cố gắng thêm. xong việc nào sẽ tiếp việc khác. để nhìn lại những ngày cố gang ko bỏ lở gì.
giờ thì ngủ! mai ngày off nhưng củng phải gặp đối tác mới.

Comments are closed.