NGHĨ MỘT CHÚT VỀ THỜI GIAN – tôi không hề nghĩ đến “nhiều

Posted by

NGHĨ MỘT CHÚT VỀ THỜI GIAN – tôi không hề nghĩ đến “nhiều. ít – ngắn.dài” – mà chỉ nghĩ đến “cái thời gian hiện tại & việc làm hiện tai” – bây giờ. Tôi thưởng băn khoăn và tự vấn về những gì Đã làm & đang làm. Đã sống & đang sống. Và ngay lúc này mà thôi! Bởi vì, nếu muốn “nghĩ xa hơn” (một chút) đến “ngày mai” (chẳng hạn) thì cũng không thể được! Một điều đơn giàn hiển nhiên nữa là không ai có thể biết chắc chắn (và rõ ràng) ngày mai của mình sẽ thế nào? Còn hay mất? Không biết chắc – tốt hơn là không nên nghĩ, hay buồn lo về nó nhiều! Ai dại gì lại đeo thêm vào mình một nỗi lo buồn vô cớ nữa trong ngổn ngang của đời sống? Hãy cứ an nhiên sống cho sự cống hiến và an lạc hiện tại. Đó là cách đơn giản & hữu hiệu nhất mà mỗi người có thể làm được.
Tất cả mọi người “có quyền” cao nhất (và gần như tuyệt đối) về đời sống ( và quỹ thời gian) của chính mình là “Hiện Tại”. Mình có quyền “tiêu xài” theo ý của mình! Rất tự do và thoải mái! Tôi chợt nhớ lời một nhà văn người Pháp, đại ý – rằng “ trên tấm bia mộ nhiều người thấy ghi đã mất năm 70- 80 tuổi. nhưng thật ra họ đã chết năm 30 tuồi!”. Ý tưởng nầy của nhà văn đã nhắc nhở chúng ta hãy nên “tiêu xài” quỹ thời gian (trời cho) của mình thật xứng đáng và có ích! Được như vậy – thì dù thời gian của đời sống ở cõi tam nầy có “ngắn – dài, nhanh – chậm” sẽ không còn là vấn đề cần phải lo lắng ưu phiền thêm nữa!