Ngày nay mua SET THẦN THÁNH

Posted by

Ngày nay mua SET THẦN THÁNH
Ngày nay mua SET THẦN THÁNH … í o í ò
Ngày hôm nay em vui lắm
Cầm (SET) EO trên tay em ngắm … í ò í o
Làm sao cho eo mau bé
Làm sao cho eo mau bé … í o í ò
Em không đòi ăn cơm
Em không đòi ăn cá
Em chỉ cần eo bé … í ò í o
Em không cần ăn kem
Em không cần ăn bánh
Em chỉ cần eo bé … í o í ò
Này eo ơi, ngoan nhé … í o
Này eo thon ơi, mong lắm …í o

Này em ơi, nghe nhé
Rồi eo em sẽ bé … í ò í o
Rằng em ơi hãy nhớ
Ngày hai lần xoa quấn … í o í ò
Ngày 2 lần em nhé
Chừng một tiếng thôi em … í ò í o
Rồi eo em sẽ bé
Rồi eo thon sẽ đến … í o í ò
Mà em ơi hãy nhớ
Sáng uống một ly nước chanh mật ong ấm nghè
Làm đi em một tháng
Là eo em sẽ bé … í o í ò
Cải biên, độ chế: Châu Ngọc :p
See Translation