Nằm mơ cũng không nghĩ ra mình có cái ảnh này

Posted by

Nằm mơ cũng không nghĩ ra mình có cái ảnh này.
1975.
Sao mày lại có mà tao không có hả Thieu Hanh Do?
Hay là tao gửi cho mày.
Hồi cấp 3 có tên Hương béo đến giờ đây.
Nhìn mà run bắn cả người vì không nhớ mặt mình hồi ý.
Toàn chụp cho mọi người và làm ảnh cho các bạn chứ mình lấy đâu ra ảnh.

Comments are closed.