Mùa thu ở Melbourne rất đẹp

Posted by

Mùa thu ở Melbourne rất đẹp , hôm nay thời tiết từ 15 tới 22độ C . Sáng có mưa nhẹ .
Có lẽ ai đã sống ở Melbourne thì mới biết bây giờ là mùa thu
Bốn mùa của nước Úc nhìn chung thời gian như sau :
Mùa xuân từ tháng 9 tới tháng 11 .
Mùa hạ từ tháng 12 tới tháng 2
Mùa thu từ tháng 3 tới tháng 5
Mùa đông từ tháng 6 tới tháng 8
Nước Úc có 4 mùa và mỗi mùa đều có đặc trưng rất rõ rệt . Tuy nhiên thời gian bốn mùa của nước Úc trái ngược với những nước ở bắc bán cầu nhé bạn .

Comments are closed.