Mỗi ngày mình đều giúp mấy chục người

Posted by

Mỗi ngày mình đều giúp mấy chục người, từ trực tiếp bằng tay mình, cho đến gián tiếp thông qua cách khác, mỗi ngày mình đều phải nghe hoặc nhận tin nhắn câu cảm ơn tổng cộng hàng trăm lần từ những người ấy đến nỗi chật cả dung lượng máy đến nỗi ong cả đầu vì từ cảm ơn, trong khi mình chưa bao giờ có ý niệm gì là đòi người ta phải trả lại mình cái gì, thậm chí đòi mời mình ly nước mình cũng chối hết. Nhưng cho đến hôm nay mình mới được trải nghiệm thế nào gọi là thánh từ thiện đi dạy mình giúp đời @_@ MÌnh thật không hiểu nổi. Chắc mÌnh giúp ai hay làm việc tốt gì thì phải đăng lên mạng xã hội cho mọi người cùng biết nữa cho giống người ta hả???
See Translation

Comments are closed.