Lười kể lể dù đi Thái lần này nghe được nhiều câu chuyện thú vị

Posted by

Lười kể lể dù đi Thái lần này nghe được nhiều câu chuyện thú vị. Một trong những câu chuyện mình thích nhất là về tướng Phra Chao Taksin – vị vua duy nhất của vương triều Thonburi, người bị giết và xác được đưa vào ngôi chùa do chính ông xây – ngôi chùa Bình Minh bên bờ sông Chao Phraya. Ngôi chùa tuyệt đẹp từ sau đó đóng cửa vĩnh viễn và trở thành ngôi mộ của vị tướng phản thần.
Vị tướng này xăm rất nhiều bùa trên người vì thế tương truyền là không đao kiếm nào có thể chém được ông (người Thái quan niệm bùa là để bảo vệ bản thân, ngải là để hại người. Hại người theo bất cứ cách nào đều là tạo ra nghiệp xấu và chắc chắn phải trả giá). Trong 15 năm làm vua, 10 năm đầu ông dành để mở mang bờ cõi, 5 năm sau thì dành để giết hết những vị tướng lĩnh đã phò trợ mình (chính vì thế mới bị coi là phản thần). Khi thái tử Chakri cướp được ngôi vua từ Taksin, ông bắt Phra Chao Taksin uống thuốc độc mà ông này không chết. Vì thế thái tử bỏ ổng vào một chiếc bao nhung, treo lên cao, đặt cạnh một cây gỗ (gỗ gì quên rồi), bên dưới là một chậu gỗ để hứng máu (bởi người Thái quan niệm không bao giờ được để dòng máu hoàng gia rớt xuống đất) và nói người dân Thái những ai căm ghét vị vua cũ có thể lấy cây gỗ đó đập vào ổng. Cuối cùng, ổng cũng chết, xác được mang vào ngôi chùa do chính ông xây. Chùa bằng đá trắng tuyệt đẹp đứng bên sông Chao Phraya. Chùa cũng từ đó đóng lại vĩnh viễn.
Thái tử Chakri chính là người lập ra vương triều hiện tại ở Thái. Ông là vua Rama thứ 1, ông vua vừa mất gần năm là Rama 9. Còn vị thái tử dân chơi (bố mất mà ổng mặc croptop bay đâu đó từ Anh về chịu tang) chuẩn bị lên ngôi là Rama 10.

Comments are closed.