20 comments

  1. Bọn mài ơi vào đây chơi ủng hộ con V2 phát đy. 10p mà đéo có cồng nào cả Đôn Văn Lò Đình Trung Cao Son Trương Mai Phương Tin Hương Dà … các cái

  2. Hoang Hai Nguyen chuyển sớm hơn 10 năm còn có thể đóng vai Phan Hải ngừoi phán xử . nhưng bh già mẹ rồi , lại bố 3 con gái . tập trung vào làm kiến trúc đi mày :))

  3. Hoang Hai Nguyen mà lần sau lên VTV1 Hoặc VTV3 thì lên . tiết kiệm hình ảnh chứ bố 🙂 , thế dự án cái nhà của mày bao giờ cho anh làm chịu ?? haha

Comments are closed.