lại có người tag tôi vào bài này

Posted by

lại có người tag tôi vào bài này.
🙂
có vẻ như tôi sẽ bắt đầu cuộc sống này ngay bây giờ chứ không phải 92 tuổi nữa rồi.
pS: vườn hoa của cụ đẹp quá đi mất.
Đang stress tự dưng được gửi bài này cảm giác nhẹ bỗng đi.