Ko thích bị người khác gọi là “ông anh”

Posted by

Ko thích bị người khác gọi là “ông anh”. Nhất là mấy bạn nữ , nhắn tin cứ ” ông anh đang làm gì đấy ”
Đấy. Nghe già chết đi. Mà ko tình cảm gì hết .
1 là Anh.
2 là chị luôn cho rồi =))))))))))))
Nhé các em
P/S :chuẩn bị có người yêu.

Comments are closed.