KHÔNG HỀ CẢM ĐỘNG

Posted by

KHÔNG HỀ CẢM ĐỘNG , Một con số, 1000 tỉ Yên (tầm 10 tỉ Đô)
Softbank của Son đã trở thành công ty thứ 2 của Nhật Bản có được lợi nhuận 1000 tỉ Yên trong năm tài khóa 2016. Trở thành công ty thứ 2 (trước đó là Toyota) của Nhật có đạt được lợi nhuận này. Tuy nhiên so với 67 năm từ ngày thành lập Toyota , Softbank chỉ cần 36 năm.
Trong buổi báo cáo quyết toán, ông Son nói là “Không hề cảm thấy bất ngờ hay cảm động gì, lợi nhuận 1000 tỉ Yên chỉ là một con số cần đi qua” 🙂