Khi Đức Phật giác ngộ thì Ngài nhận ra luật nhân quả là nền tảng của thế giới tâm linh

Posted by

Khi Đức Phật giác ngộ thì Ngài nhận ra luật nhân quả là nền tảng của thế giới tâm linh . Thấy những hiện tượng tâm lý đều có những sự liên quan rất chặt chẽ đó là luật nhân quả. Luật nhân quả là sợi dây vô hình nối liền hai biến cố xuyên qua thời gian và không gian. Khi tu học hiểu về nó ta có thể thay đổi nó theo chiều thuận thay vì phải lo sợ hối lộ hoặc cầu khẩn một vị thần linh tưởng tượng nào đó phù hộ cho ta hoặc thỏa mãn điều ta mong ước. Luật nhân quả rất đơn giản nếu muốn có một kết quả tốt thì ta phải tạo nhân lành,làm lành và tránh xa điều ác. Thí dụ như khi bản thân ta nuôi dưỡng sự hận thù gen ghét thì chắc chắn ta không thể vui cười hồn nhiên được. Khi ta gạt gẫm người khác thì tối về ngủ không yên giấc vì sợ bị phát hiện. Và ta gieo hạt lúa thì không bao giờ được cây cổ thụ.Trồng ớt thì không bao giờ ra được quả cam.Không cho đi thì làm gì có sự nhận lại. Khi con người bắt đầu hiểu được như vậy thì họ lấy về được một phần sức mạnh của bản thân minh. Chúng ta bắt đầu làm chủ được tương lai của mình và lấy lại định mệnh từ các việc cầu xin . Hiểu và tin được luật nhân quả là một cuộc cách mạng tâm linh vì sự nhận thức đó sẽ phá tan sự mê tín và phần nào giúp con người có thể làm chủ được cuộc sống của chính bản thân mình.
See Translation

Comments are closed.