HÔN TRỘM

Posted by

HÔN TRỘM
Vừa môi lén trộm …phớt hương lài
Có phải đêm cần chút nắng say
Đưa đón tối hoang … mưa chạm đến
Thoảng đưa ngày ngát gió viền bay
Chưa từng tiếng nhé hoài thương đó
Đã tiếp lời này thoáng dỗi đây
Thừa gắng sức tuôn mưa chút đấy
Chưa viền má thắm ửng hồng mây?
Mây hồng ửng thắm má viền chưa?
Đấy chút mưa tuôn gắng sức thừa
Đây dỗi lắm này lời tiếp đã
Đó thương hoài nhé tiếng từng chưa
Bay viền gió ngát lời đưa thoảng
Đến chạm mưa hoang tối đón đưa
Say nắng chút cần đêm có phải
Lài hương phớt trộm lén môi vừa.
Cảm theo MƯA NHIỀU NẮNG CẠN bạn Nguyễn Hoài Phố

Comments are closed.