Hôm qua

Posted by

Hôm qua !
Game Thiên Đường Ẩm Thực .
Vui pà cố với pà Lê Giang,
Cưng quá choy với gái Diệp Bảo Ngọc , Cari ( Hari ) , Lê Lộc …
Thương lắm cậu Trường Giang ( quá xá lâu mơi gặp cậu e nó ) ..
Và …. Thấy ghét dữ dằn với Hia Kiều ( Kiều Minh Tuấn) ..
Cười chết với số này nha toàn xã hội !
Há há..

Comments are closed.