“Hãy là chính mình duy nhất giữa hành tinh”

Posted by

“Hãy là chính mình duy nhất giữa hành tinh”
Đêm khuya rồi nhắm mắt ngủ đi em
Cuộc đời ngoài kia vẫn bon chen nhiều lắm
Nhớ đắp thêm chăn giữ cho mình thật ấm
Phải thương mình trước khi muốn thương ai.
Ngủ đi em, đường phía trước còn dài
Mau yên giấc để ngày mai đủ sức
Đừng buông xuôi, để trái tim rạo rực
Cháy hết mình cho những bước chân đi.
Ngủ đi em còn suy nghĩ điều chi
Hãy mỉm cười với những gì đang có
Thế giới của mình tuy lặng yên, bé nhỏ
Nhưng chẳng ai thay thế được chính mình.
Hãy là chính mình…duy nhất giữa hành tinh.