Hàng xóm nhà e đang bay

Posted by

Hàng xóm nhà e đang bay …. giờ e nên làm gì hở chúng bạn ????
1. Lên bấm chuông xin cái kẹo để nghe nhạc cùng cho vui
2. Gọi 113 để làm công dân gương mẫu
3. Lên đưa cho cái đĩa nhạc mà e hay nghe chứ chúng bạn nghe nhạc gì ý. Kinh lắm
4. Lên bấm chuông xong chạy, cứ thế liên khúc bấm chuông cho gãy cmnl
Giúp e trả nhời câu hỏi ạ !!!!!

20 comments

  1. Trần Quang Hiếu thế ví dụ các bạn í ko cho thì làm thế nào :)))

  2. Và thuyết âm mưu là nếu hnay bọn chúng vẫn bay e sẽ lên xin kẹo về cho chồng e và Kê viu, xin được kẹo xong dập cầu giao luốn

Comments are closed.