Hai thầy trò được mời lên Show của Nail Face & Nail 360

Posted by

Hai thầy trò được mời lên Show của Nail Face & Nail 360.
Các bạn nhớ đón xem nhé.
6-7 năm trước đây TK có xem 1 cuốn DVD của Thuý Nga với chủ đề ” tôi là người Việt Nam ” trong chương trình đó có mời anh Charlie Quy Ton lên chương trình và được giới thiệu là The King of Nails, lúc đó TK ao ước một ngày nào đó có thể gặp anh để được học hỏi từ nơi anh. Ngày hôm nay được ngồi chung trong một chương trình với anh và người thầy Tiffiny Luong, nguời dìu dắt TK bước sang một lãnh vực khác trong nghề làm đẹp đó là một vinh dự rất lớn đối với TK.
Nhân cơ hội này TK cũng xin gởi đến các bạn những người yêu mến TK “TK làm được các bạn cũng sẽ làm được”

Comments are closed.