Gay go nhất là ở VN không có nghiên cứu lý luận

Posted by

Gay go nhất là ở VN không có nghiên cứu lý luận. Xin hỏi ở VN hiện nay ai là nhà nghiên cứu về “dạy học tích hợp”, công trình của họ là gì?
Kiếm đâu ra!
Những người bàn về nó đa phần là tay ngang! Vì thế lung tung xòe!
Bản thân cụm từ “tích hợp” hay “tích hợp liên môn” cũng mung lung như thơ hậu hiện đại.
Nếu “chuyên gia” đã vậy, giáo viên sẽ hiểu thế nào nhỉ? Giáo viên muốn tìm hiểu nó thì đọc ở đâu?
Thực chất những thứ VN muốn làm nó phải là học tập tổng hợp. Trong học tập tổng hợp quan trọng nhất là tìm ra và đưa vào các chủ đề học tập là giao điểm của rất nhiều ngành khoa học và bản thân nó cũng là những vấn đề, sự bức xúc của cuộc sống hiện tại. Nhưng không nhiều người thông điều này.
Sự xuất hiện các môn như “Cuộc sống quanh ta”, “Tìm hiểu tự nhiên và xã hội”, “Khoa học xã hội”… thực chất là hình bóng của những môn như Nghiên cứu Xã hội (Xã hội), Đời sống, Khoa học… ở nước Nhật sau 1945.
Cái khác cơ bản nhất giữa hai nước là ở Nhật trước khi cải cách người ta có nghiên cứu lý luận tốt. Nếu như lý luận và thực tiễn giáo dục ở Nhật sau 1945 chịu ảnh hưởng lớn của Dewey thì ngay từ những năm 1910-1920 sách của Dewey đã được dịch ầm ầm, bán ầm ầm ở Nhật. Ở VN hô “dạy học lấy học sinh làm trung tâm” (dạy học mâu thuẫn ngay với lấy học sinh làm trung tâm ngay từ thuật ngữ) từ lâu nhưng các sách của Dewey mới được dịch khoảng năm 2008 với số lượng èo uột và có khi sách vẫn đang ế.
Thế nên không có gì lạ khi ở hiện trường rối loạn và giáo viên số thì bình chân như vại, số thì chạy hụt hơi theo đổi mới phương pháp với các loại thanh tra, sổ sách và phong trào.
Cải cách giáo dục không dựa trên thành tựu học thuật và thực tiễn giáo dục khó có thể thành công.

Comments are closed.