Duyên

Posted by

Duyên!
Ai đời, đi trên 1 cí xe bóng nhoáng thơm phức từ trong ra ngoài, đến gần trạm soát vé lục hết túi áo túi quần, ví trong túi ngoài, cốp trên cốp dưới tìm được đúng tờ 500 đồng đỏ chót. Bạn ý đeo ngay cí khẩu trang và đội cí mũ kín mít để xin qua trạm… Chị soát vé bẩu phải cắm cí gì đó lại, ngoài cí xe với 500 đồng thì ko còn cí chi chi…
Đấy… đời cũng có lúc nghèo bất thình lình.
2/9 đáng nhớ của Đại Uý…