Đội hình lần đầu cùng nhau trải nghiệm

Posted by

Đội hình lần đầu cùng nhau trải nghiệm, mua vé luôn luôn là 6 lớn – 6 nhỏ. Đủ 1 xe lớn khi mỏi chân và đủ 1 thang máy khi lên căn hộ
….
Các con vừa thi xong là các mẹ í ới chuyến đi này, sáng thứ 6 bay mà 16:30 ngày thứ 5 cái passport cuối cùng mới ló dạng. Tối xuất bảo hiểm cho 02 người cuối cùng trong đoàn. Một bé sốt trước chuyến đi.
Các mom lần đầu đi bộ nhiều như thế nhưng không một tiếng than, các mom vui vẻ và đoàn kết

Comments are closed.