Điều đầu tiên là thế này

Posted by

Điều đầu tiên là thế này; nhớ rằng chừng nào chúng ta còn tiếp tục so sánh người này với người khác chúng ta bao giờ cũng sẽ vẫn còn trên đường sai. Đường sai đó là ở chỗ chúng ta tạo ra ham muốn trong con người để giống ai đó khác; và sự kiện là ở chỗ không ai đã từng hay có thể giống bất kỳ người nào khác.
Hãy để không có cạnh tranh nào giữa những đứa trẻ. Phát triển tình yêu và vui vẻ hướng tới cuộc đời, không cạnh tranh và ganh đua – bởi vì người tranh đấu với người khác, dần dần, dần dần bị kết thúc; và người tìm kiếm phúc lạc riêng của mình, không ganh đua trong cuộc đời, trở thành đoá hoa đẹp đầy hương thơm và cái đẹp. Cầu mong Thượng đế giúp cho bạn có trí huệ này, có tâm linh nổi dậy này.
Osho