Dành cho những bạn đang tập viết tiểu thuyết

Posted by

Dành cho những bạn đang tập viết tiểu thuyết. Hình này rất hay, nó khái quát trực quan về những khái niệm cơ bản của việc viết tiểu thuyết.
Vòng tròn trái là Cốt Chuyện, tức là hành trình diễn biến từ A đến Z của chuyện. Nửa bên trái của Cốt Chuyện là những mâu thuẫn, vấn đề bên trong, bên ngoài.
Vòng tròn phải là Nhân Vật.
Sự giao thoa giữa nhân vật và cốt truyện thể hiện Chủ Đề của câu chuyện. Đấy là sự va chạm, phản ứng của nhân vật với thế giới bên ngoài, giải pháp xử lý những mâu thuẫn. Phần còn lại bên phải là những mâu thuẫn, khát vọng bên trong của nhân vật được xử lý do được kích hoạt bởi những vấn đề bên ngoài.
Cốt Chuyện sẽ tạo nền tảng mà trên ấy Chủ Đề được phát triển.
Lý Thuyết Tiểu Thuyết

Comments are closed.