Đã từ lúc nào

Posted by

Đã từ lúc nào, cũng khá lâu rồi, tôi quên đi một thói quen tốt lành. Lời chúc bình an cho tất cả quý anh chị em và bạn bè sử dụng facebook, mọi người được bình an sẽ có thêm năng lực và sức mạnh để làm việc thiện, suy nghĩ và sống thiện.
Chúc toàn thể đại gia đình facebook và cách riêng cho các facebooker đang đấu tranh cho sự thật cũng như sự thiện hảo được bình an và nhiều niềm vui.
Việc nâng cao dân trí, sửa sai tính xấu, vạch trần thói gian – tham của người Việt Nam cũng là những việc làm đứng về phía sự thật.
See Translation