Cô ấy cáu gắt với bạn vì bạn là nơi duy nhất có thể chịu đựng

Posted by

Cô ấy cáu gắt với bạn vì bạn là nơi duy nhất có thể chịu đựng
Cô ấy nhờ vả bạn công việc vì bạn là nơi duy nhất có thể dựa dẫm
Cô ấy trút hết bực bội với bạn vì bạn là nơi duy nhất cô ấy thể tin tưởng.
Cô ấy có thể vô cớ lớn tiếng với bạn vì bạn là người duy nhất cô ấy có thể làm thế mà không sợ bỏ đi.
Nếu cô ấy có thể tự mình làm tất cả, chẳng còn vô cớ cáu gắt, chẳng nhờ bạn trút hộ muộn phiền. Bạn bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm, trút được ra hơi thở nặng nề.
Còn cô ấy, cô ấy không coi bạn là duy nhất của cô ấy nữa rồi.
Nhớ nhé.

Comments are closed.