Chúc mừng Mark đón con gái thứ 2

Posted by

Chúc mừng Mark đón con gái thứ 2. Chú cố thêm 1 cô nữa là bằng anh đấy
Anh cũng đồng quan điểm giáo dục con cái với chú. Tuổi thơ của các con chỉ đến một lần, đừng tốn thời gian lo lắng về cuộc sống tương lai, việc đó là của các ông bố bà mẹ, là của người lớn. Nhiều khi chỉ mong con bé mãi để được vô tư vui đùa với thế giới thần tiên của mình, được thoả thích ngô nghê sáng tạo ra thế giới riêng của con, bởi khi lớn lên, con sẽ không còn có nhiều thơi gian cho những việc này nữa.
Các con cứ việc vô tư lớn lên, học cách yêu thương, học cách thích nghi và đối diện với mọi hoàn cảnh. Là những ông bố bà mẹ, ngoài việc giáo dục con cho tốt, chúng ta sẽ cố gắng tạo ra thế giới phát triển và ngày càng tốt đẹp hơn – chỉ để dành cho con mà thôi.

Comments are closed.