Chỉ vì muốn show off (một trong số) khuyên tai mới

Posted by

Chỉ vì muốn show off (một trong số) khuyên tai mới, (một trong số) bộ vòng dây mới và cái áo cuối cùng vớ được ngoài shop (may quá) đúng size :)), mình đã phải download cả cái app 360 xuống để tẩy đi đống mụn sẹo đủ kiểu do không chịu trang điểm :)).
Nhìn thế này đã đủ “bịp bợm” chưa nhẩy?!

Comments are closed.