Chỉ là cái mã bên ngoài thôi táp vào thì sẽ biết cái thứ bên trong nó đáng sợ thế nào có bt tôn trọng người bên cạnh mình đâu chỉ cần cái sỉ diện nó là được rồi còn người ta thì nó xem như rát sợ bõ chạy luôn

Posted by

Chỉ là cái mã bên ngoài thôi táp vào thì sẽ biết cái thứ bên trong nó đáng sợ thế nào có bt tôn trọng người bên cạnh mình đâu chỉ cần cái sỉ diện nó là được rồi còn người ta thì nó xem như rát sợ bõ chạy luôn,Ngày này mình nghĩ nó sẽ đến muộn lắm ai ngờ đến nhanh quá chắc tại hết nợ nên ra đi dễ dàng dù gì cũng qua rồi tại mình mắc nợ nên trả thôi giờ thì thảnh thơ làm những gì mình thích vs đi tám chuyện cùng lũ bạn bè thời gian qua làm ta uổng phí rất nhiều về một việc không đáng không được coi trọng☺️
Tạm biệt hẹn gặp lại không xa

Comments are closed.