CHÉM BÃO

Posted by

CHÉM BÃO
Ngồi nói chuyện xe, ông này thì bảo xe này của mình mạnh, tăng tốc nhanh. Ông khác thì bảo xe kia của mình khoẻ, vượt được mọi địa hình. Ông nào cũng tự hào vì đã lái được xe đến mức như vậy. Không nghe được hết vì chém như bão
Nhưng khi nói đến chuyện bão thì các ông lại thì thầm chia sẻ kinh nghiệm đối phó. Nói chung là các thể loại tai nạn được nêu ra với một thái độ cực kỳ “cầu thị”. Cũng không nghe được gì vì ông nào cũng lấm lét.
Kết luận là nếu không muốn mất nhuệ khí khi nói đến chuyện xe thì không được nhắc đến phụ nữ.

Comments are closed.