CE ĐỪNG TƯỞNG BỌN E ĐI LẤY HÀNG LÀ SƯỚNG :( MỖI NGHỀ NÓ CÓ GIÁ CỦA NÓ ĐI GẦN 200KM SỐ

Posted by

1 1 1  
CE ĐỪNG TƯỞNG BỌN E ĐI LẤY HÀNG LÀ SƯỚNG 🙁 MỖI NGHỀ NÓ CÓ GIÁ CỦA NÓ ĐI GẦN 200KM SỐ, NẮNG NÔI, MƯA GIÓ, BÃO LỤT NÀY NỌ , CÔNG AN.. THẾ NÊN CE ĐỪNG CÓ THAN PHIỀN VÀ MẶC CẢ HÀNG CỦA E, ĐÃ RẺ LẠI CÒN MUỐN BỚT 🙁 MÀ E CŨNG CÓ LẤY TIỀN SHIP HÀNG NỮA ĐÂU CƠ CHỨ NHỌC
See Translation