Cái mũ cối không phải là truyền thống của dân Việt

Posted by

Cái mũ cối không phải là truyền thống của dân Việt. Việt Minh không phải là người sáng tạo ra cái mũ này, thời thuộc địa người Pháp đã mang chiếc mũ cối sang Vn. Mũ cối giờ không còn thích nghi với quân đội hiện đại. Ai thích thì cứ giữ mà đội chứ sao lại chụp nó lên đầu học sinh coi đó như là một cách yêu nước.
Nếu tất cả nữ sinh đều mặc áo dài trắng và đội chiếc nón lá trong lễ khai trường thì hình ảnh đó quả thật là đẹp.